Loading...

Myitkyina

Mobile Korner
location_on

အမှတ်(၁၁၀) ခေမာသီရိ၊ လမ်းသွယ် ၆ ထိပ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

call

09 255 577 727, 09 777 750 044


OVI-1
location_on

အမှတ်(၁)၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ စည်ပင်လမ်းထောင့်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

call

09 333 333 98, 09 258 886 066


OVI-2
location_on

အမှတ်(၁/၂) စာကြည့်တိုက်တိုက်ခန်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ခရေပင်လမ်းထောင့်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

call

09 458 888 997, 09 440 000 404


Soe Myint Photoshop
location_on

ပန်းခြံအနီး၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

call

09 431 921 84