Loading...

Mandalay

Anycall Mobile
location_on

အမှတ် (၁၀၈)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၆၈x၆၉ ကြား ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 757 438 445


location_on

အမှတ်(C-6)၊ ၇၈ လမ်း၊ ၂၇x၂၈ကြား ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 751 070 070, 09 751 070 071


location_on

အမှတ်(၁၀၉)၊ ၆၃x၁၉ လမ်းထောင့် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 770 310 019


location_on

အမှတ်(၅၇၃)၊ ၈၄ လမ်း၊ ၄၂x၄၅ ကြား မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 410 011 22


location_on

D2, အမှတ်(၈၂)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၁၀၉ x ၁၁၀ ကြား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 797 788 062


location_on

၆၂ လမ်း၊ ၁၃၃x၁၃၄ ကြား စက်မှု(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 778 778 080


Potato Myanmar
location_on

၈၁ လမ်း x ၃၃ လမ်းထောင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 910 145 07, 02 407 3634


location_on

၇၃ လမ်း၊ ၃၈ x ၃၉ ကြား မန္တလေးမြို့။

call

09 954 448 868


location_on

၃၅ လမ်း၊ ၇၄ x ၇၅ ကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 954 448 828


location_on

၈၇လမ်း၊ ၃၉ x ၄၁ ကြား၊ မဟာအောင်မြေ ကျောက်ဝိုင်းအတွင်း စိန်ဝင်းဝင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မန္တလေးမြို့။

call

09 964 495 320


Sweet Connect
location_on

72*73 ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း (၁၁၀ လမ်း)။ (မင်္ဂလာ Ocean မှ 1 min Drive)

call

09 767 675 678 , 09 402 570 067


T9 Moible
location_on

19လမ်း 62လမ်းနှင့် 63လမ်းကြား နန်းတော်ရှေ့ရပ်၊ မန္တလေးမြို့။

call

09 777 753 773 , 09 777 753 778